Husab Byggnads AB är specialiserade på byggnation av nyproduktion och ombygg-
nationer, större stambyten i fastigheter och lokalanpassningar.

Fokus är att utveckla genomtänkta konstruktionslösningar med kostnadsfördelar i byggprocessen.

Byggprocessen är en resa i estetik, teknik och genomförande. I de allra flesta projekt är marginalerna små och därför är arbetet med kalkyler extra viktigt. Vår ambition är att medverka till attraktiva lösningar och kunskap som kan återvinnas i nya projekt. En byggledare är inte en kostnad utan en säkerhet att projektet hanteras varsamt och klokt.

Vår inriktning är mot nyproduktion av småhus inom Stockholms län, stambyten i fastigheter och lokalanpassningar. Vi kommer in i processen lite olika beroende av entreprenadform, men vanligast är att vi tar ansvar för hela projektet i en totalentreprenad. Ambitionen i byggnationen med egna hem är att utveckla produktionsmetoder där vi kan bygga mindre på byggarbetsplatsen och mer i fabrik.

I stambyten lägger vi fokus på handlingarna där mycket av framgången i projektet finns. Lokalanpassning är oftast mer en funktionsfråga och i dessa fall förekommer alla typer av entreprenadformer även om vi helst arbetar med totalentreprenad.

Vi har hjälp av våra systerbolag i koncernen med projektering från Husab Bostad AB. Hanteringen av den centrala administrationen från moderbolaget säkerställer projektstyrningen och administrationen i projekten.